Polityka prywatności

Słowem wstępu
Celem Polityki Prywatności jest określenie sposobu i warunków zbierania Twoich danych, w tym danych osobowych, za pośrednictwem Serwisu https://360digitalnatives.pl

Szczegółowe informacje o celu i sposobie działania Serwisu znaleźć możesz w Regulaminie dostępnym nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym https://360digitalnatives.pl/regulamin. Wszelkie definicje zawarte w Regulaminie mają zastosowanie również do Polityki Prywatności.

Administratorem Twoich danych, w tym danych osobowych, jesteśmy „My” czyli 360 Digital Natives spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-175), przy ul. Ostrobramskiej 75 C, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000667238, posiadająca numer REGON: 366733271 oraz numer NIP: 1132932971, z przedstawicielem której skontaktować się możesz poprzez adres e-mail: kontakt@360digtalnatives.pl. Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Jakie dane o Tobie zbieramy i w jakim celu?
Podczas korzystania z Serwisu zbieramy automatycznie anonimowe dane statystyczne takie jak Internet Protocol („IP”), typ przeglądarki, systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranu, datę i czas wizyty, adres strony internetowej odwiedzonej bezpośrednio przed odwiedzeniem naszego Serwisu czy numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, na którym oglądasz nasz Serwis. Dane te zbieramy wykorzystując technologie automatycznego przechowywania danych (czyli „cookies”) w celu poprawienia jakości funkcjonowania Serwisu, dopasowania treści Serwisu do Twoich potrzeb i uczynienia interakcji z Serwisem bardziej intuicyjną.

Jak zarządzać „cookies”?
Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Pliki te to zazwyczaj „cookies sesyjne” czyli cookie nadawane na czas trwania jednej sesji, podczas której korzystasz z Serwisu i jako takie są automatycznie usuwane, gdy zamkniesz okna przeglądarki. Niemniej nadawane są również „cookies”, które umożliwiają identyfikację Twojego urządzenia w trakcie ponownego korzystania z Serwisu - „cookie stałe”. Nie są one kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w Twoim urządzeniu przez określony czas. W każdej chwili jednak korzystając z funkcji swojej przeglądarki możesz włączyć opcję usuwania plików „cookie” przy każdym zamknięciu przeglądarki lub w ogóle wyłączyć obsługę przyjmowania plików „cookies” i przechowywania plików w „local storage”, tak na urządzeniach tradycyjnych (PC) jak i mobilnych. W rezultacie mogą jednak wystąpić utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

Jakie Twoje dane osobowe i dlaczego?
Jeśli zdecydujesz się z nami współpracować poprosimy Cię o wypełnienie formularza i podanie określonych w nim danych osobowych. Udostepnienie nam ich jest niezbędne w celu nawiązania z Tobą kontaktu a później, docelowo zawarcia z Tobą właściwej umowy. Poprosimy Cię na wstępie o następujące informacje: imię, nazwisko, adres e-mail, specjalizację, kontaktowy numer telefonu. Dodatkowe dane osobowe będą nam potrzebne dopiero na etapie zawierania umowy i wyłącznie w celu rozpoczęcia na jej podstawie współpracy. W celach marketingowych, wyłącznie za Twoją odrębną zgodą, możemy Ci wysyłać informacje handlowe.

Ochrona danych osobowych
Jako Administrator danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu zapobiegania ewentualnym naruszeniom. Zapewniamy w związku z tym przetwarzane danych osobowych zgodnie z prawem i zgodnie z celem określonym przepisami niniejszej Polityki Prywatności, zbieranie danych osobowych dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przechowywanie nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania .

Stosujemy również środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, w konsekwencji zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom niepowołanym, zabraniem ich przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dostęp do danych osobowych i prawo ich modyfikacji
Gwarantujemy Ci prawo do wglądu w Twoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W tym celu prosimy Cię o kontakt z nami (numer telefonu oraz adres e-mail podane na wstępie niniejszej Polityki Prywatności).

Ujawnienie
Musisz wiedzieć, że mogą wystąpić sytuacje, w których zostaniemy zobowiązany do ujawnienia danych osobowych lub danych statystycznych, które przetwarzamy, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie ustawy o policji z dnia 6.4.1990 r. (Dz. U. 1990, Nr 30 poz. 179), na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości.

Partnerzy
Nasi Partnerzy za pośrednictwem naszego Serwisu mogą ci dostarczać własne usługi. Pamiętaj, że kliknięcie w link prowadzący do innej strony www, w wyniku którego opuszczasz Serwis, oznacza że nasza Polityka Prywatności przestaje cię chronić, gdyż strona docelowa zapewne posiada własne warunki i regulacje dotyczące ochrony twojej prywatności. Możliwe, że będziesz musiał udzielić dodatkowych zgód.